Track? and Trace?

Welkom!

Geinspireerd geraakt tijdens onze workshop? Dan heb je hier de mogelijkheid om alles nog een keer na te lezen.

Op deze blog staat alle relevante informatie die tijdens onze workshop voorbij is gekomen.

Wij wensen u veel wijsheid toe.

Introductie

Introductie

 

Alle betrokkenen die mee hebben gewerkt aan de workshop zullen zichzelf middels een korte introductie aan u voorstellen.

 

Per medewerker is er een blog gemaakt, met hun eigen naam als titel. In deze blog geeft de medewerker zijn of haar capaciteiten weer met betrekking tot de workshop en het HRM werkveld. Deze kunt u vinden in de onderstaande bloggen.

Maikel Quekel

Beste workshopdeelnemer,

Mijn naam is Maikel Quekel en ik bevind mij nu in de afstudeerfase van de opleiding HRM op Fontys Hogeschool te Eindhoven. Dat betekent dat ik me komend jaar op de arbeidsmarkt ga begeven en me nu oriënteer op mijn kansen in combinatie met mijn capaciteiten en interesse.

Mijn kwaliteiten liggen in de omgang met mensen, binnen alle geledingen van de organisatie. Verder word ik omschreven als resultaatgericht en commercieel. Daar waar ik mezelf wil ontwikkelen, ben ik leergierig en kan ik goed omgaan met kritiek. Binnen mijn opleiding heb ik ook al aangetoond verscheidene competenties op HBO niveau te beheersen, waaronder innovatief vermogen, samenwerken en het toepassen van combinaties van rollen.

Mijn rol binnen de workshop is voornamelijk een voorbereidende geweest, daar waar ik geen leidende rol tijdens workshop vertolk. Samenwerken was een belangrijk proces in het geheel, en mijns inziens is voorbereiden belangrijk, omdat anderen tijdens workshop kordaat kunnen presenteren vanwege de goede condities.

Hopelijk heeft u nieuwe inzichten gekregen voor het HRM vlak en kijkt u positief terug op de workshop.

Met vriendelijke groet, 

Maikel Quekel

 

Naima Belarbi

Geachte lezers,

Graag zou ik mijzelf willen voorstellen.
Ik ben Naima Belarbi en zit in het afstudeerjaar van de opleiding Human Resources Management op de Fontys Hogescholen.

Samen met mijn medestudenten hebben we gezamelijk hard gewerkt om de workshop met het thema Track en Trace te kunnen verzorgen. Ik heb mij vooral tijdens het proces van het opzetten van de workshop verdiept in de stellingen voor de discussies, genotuleerd, samengewerkt, meegedacht en bijgedragen in de teambijeenkomsten.

Mijn kracht als HRM'er is dat ik sociaal, eerlijk en collegiaal ben en zowel de spil wil vormen tussen de werknemers en de organisatie.  Tevens komt mijn arbeidsrechterlijke kennis hier in goed van pas.
 
Hopelijk heeft u genoten van de workshop!
 
met vriendelijke groet,

Naima Belarbi

Iris Verkoelen

Hoi!

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Iris Verkoelen, nu nog student HRM en hopelijk begin 2014 afgestudeerd aan de Fontys. Ik loop inmiddels voor het tweede jaar praktijkstage als studieloopbaanbegeleider.

In mijn studie HRM ben ik op zoek gegaan naar een combinatie van mijn mbo-vooropleiding (scw) en mijn huidige opleiding. Het aansturen, begeleiden en coachen van jongeren richting de arbeidsmarkt is voor mij die match, dit geeft mij energie en voldoening.

Mijn kracht zit in mijn creatieve geest waarmee ik binnen deze workshop mede verantwoordelijk ben voor de vormgeving. Ik ben een echte groepswerker en verbindt graag mensen met elkaar, dit uit zich zowel in de studenten die ik begeleid op mijn praktijkstage als binnen mijn eigen groepsproces.

Het werken aan deze workshop heb ik met veel plezier gedaan en heeft mij dichter tot het HRM vakgebied gebracht. Bedankt voor uw bezoek!

Amy Pustjens

Mijn naam is Amy Pustjens, momenteel loop ik stage bij een van de grootste detailbedrijven van de wereld namelijk IKEA. Binnen IKEA ben ik verantwoordelijk voor alle werving en selectie maar natuurlijk ook voor de HR zaken.

Mijn talenten liggen in het snelle aanpakken van zaken en het vermogen om veranderingen te durven accepteren en mee leren om te gaan, dat is ook iets wat ik binnen IKEA vaak nodig heb maar ook tijdens mijn studie vaker heb moeten inzetten.

 In de aanloop naar het congres heb ik geprobeerd om op een creatieve manier mijn kennis in te zetten en zo mijn medestudenten te inspireren en te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Amy Pustjens

Lisanne Neijenhuis

Beste lezer,
 
Middels dit blog krijgen wij als organisatoren van de workshop 'Opsporing verzocht!' de mogelijkheid om ons verder aan u voor te stellen. Mijn naam is Lisanne Neijenhuis en ik ben 22 jaar oud. Momenteel zit ik in het afstudeerjaar waarin ik me voorbereid om volgend jaar zelf, als starter in het HR werkveld, de arbeidsmarkt op te gaan.

Mijn kracht zit hem in de balans tussen het sociale en zakelijke aspect. Ik ben gevoelig voor verschillende krachtenvelden, belangen en invalshoeken zonder daarbij de zakelijke doelen uit het oog te verliezen. Samenwerken gaat me over het algemeen goed af en vind ik prettig. Bij de totstandkoming van deze workshop ben ik vooral bezig geweest met de voorbereidingen. Meedenken over werkvormen van de verschillende onderdelen en de uitwerkingen hiervan.

Hopelijk kijkt u met een positief gevoel terug op uw deelname aan de workshop 'Opsporing verzocht!'. Wellicht heeft u na het volgen van onze workshop nieuwe inzichten gekregen die uw kijk op Track en Trace verbreed en/of veranderd hebben. Ik wil u in ieder geval bedanken voor uw belangstelling!
 
Met vriendelijke groet,
 
Lisanne Neijenhuis

Shanti van Acht

Beste lezer,

Wat leuk dat u tijdens het congres op 19 april 2013 aan onze workshop Track & Trace hebt deelgenomen.
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Shanti van Acht 4e jaars student van de opleiding Human Resource Management in Eindhoven.

Ons congres is in de afstudeerfase tot stand gekomen. Dit heeft natuurlijk enige planning en een flinke groepsinzet vereist.

Een ieder draagt hier natuurlijk zijn of haar steentje aan bij. Met mijn doortastendheid, pragmatische instelling, empatisch vermogen en humor heb ik dit proces tot een goed einde willen brengen. Het resultaat mag er dan ook zijn.

Door de hier bovengenoemde kernkwaliteiten te benutten hoop ik mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden. Tevens kijk ik er naar uit in mijn toekomstige werk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het HR werkveld.


Met vriendelijke groet / With kind regards,

Shanti van Acht
Afstudeerder
DCBN/HRL3

Tessa Goedemans

Beste bezoeker,

graag zou ik mijzelf via deze weg even kort willen voorstellen. Mijn naam is Tessa Goedemans en ik ben 23 jaar oud. Momenteel loop ik stage bij een van de grootste Werving & Selectiebureaus ter wereld en ik ambieer, na mijn studie, binnen deze branch een wervelende start te gaan maken.

Mijn talenten liggen in het commercieel denken en het enthiousiasmeren van mensen. Niet alleen mijn medestudenten, maar ook kandidaten en potientele opdrachtgevers weet ik met mijn positieve instelling te overtuigen.

 In de aanloop van het congres heb ik geprobeerd mijn creatieve en positieve werkhouding te delen met mijn teamgenoten, naar mijn mening met een succesvol resultaat!

Met vriendelijke groet,

Tessa Goedemans"
________________________________________

Simone Nicolaes

Beste lezers,

Mijn naam is Simone Nicolaes en ik ben 23 jaar oud. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding Human Resource Management. In dit laatste jaar zijn we druk bezig geweest met het organiseren van een workshop.

Mijn kracht als HRM’er is dat ik hard werk voor zowel het welzijn van het bedrijf als voor de medewerkers. Ik zet dan ook alles op alles om medewerkers te helpen daar waar nodig en probeer te zorgen dat ze zich op hun plaats voelen binnen het bedrijf maar vooral ook dat zich gewaardeerd voelen.

Samenwerken met medewerkers is daarbij van groot belang.
Hierbij kom ik ook meteen bij mijn rol in de workshop. Ik vond met name de samenwerking belangrijk, samen nadenken over het onderwerp maar ook anderen samen na laten denken over ons onderwerp, “Track & Trace”.

Ik hoop dat u iets heeft opgestoken van de workshop en dat u er met een positief gevoel aan terugdenkt.

Stephanie Dörenberg

Geachte,
Bedankt voor het bezoek van dit blog, leuk dat u interesse toont in de organisatoren van deze workshop. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Stephanie Dörenberg en ik zit in het afstudeerjaar van de opleiding Personeel en Arbeid aan de Fontys Hogeschool.

 Deze workshop biedt mij en mijn medestudenten de kans om onze creativiteit en innovatieve blik op het HR werkveld, om te zetten in een product, de workshop’’ Opsporing verzocht’’, waar we trots op zijn. Mijn talent om mensen te laten samenwerken, vormt in deze workshop een goede basis. Doormiddel van stellingen en het spel worden de deelnemers getriggerd om samen na te denken over het thema Track & Trace.

Hopelijk heeft u net zo genoten van onze workshop, als ik had met het maken ervan.

Tot ziens,

Dyon Noppe

Geachte lezers,

Mijn naam is Dyon Noppe, afstudeerder HRM aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Met trots kan ik zeggen dat ik een bijdrage heb gehad in de workshop op het congres.

Mijn kracht als HRM'er zit hem in mijn denkwijze, ik vorm een perfecte spil tussen organisatie en mens. Ook krijg ik vaak terug dat ik oplossingsgericht ben en altijd eerlijk naar mijn collega's. Mijn kracht in deze workshop zit hier ook gedeeltelijk in, ik zal een rol vervullen waarbij ik to the point zal zijn en mezelf kan laten zien op gebied van een spil vormen tussen meerdere partijen.

 Ik kijk er naar uit mezelf te mogen profileren en u een workshop te kunnen aanbieden.

Veel plezier !